Jump to content
 • 0

Tax file no


Baloch

Question

2 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
17 hours ago, Baloch said:

Hi just need to know how do i put my tfn no into share trading account whenever i tried buy share tfn screen pop up

I have the same problem. No one picks up the phone at IG

Link to comment
 • 0
On 08/06/2020 at 14:31, Baloch said:

Hi just need to know how do i put my tfn no into share trading account whenever i tried buy share tfn screen pop up

 

On 09/06/2020 at 07:50, Guest Cal said:

I have the same problem. No one picks up the phone at IG

You can only do this from the web based platform, if you are clicking on the buy button on the share dealing ticket the first time it will trigger the TFN (tax file number) pop up so you can enter it.

If this is not the case please reach out to us on helpdesk.au@ig.com 

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • image.png

 • Posts

  • Hiện tại Mã giới thiệu OKX được sử dụng là “38804384”. OKX là mã tham chiếu được sử dụng nhiều nhất trên thế giới, có giá trị trọn đời và có tỷ lệ chiết khấu cao nhất. OKX định nghĩa mã giới thiệu là mã đặc biệt mà người dùng mới có thể sử dụng khi đăng ký trên nền tảng. Nhờ mã "38804384", người giới thiệu được phép thực hiện giao dịch với tỷ lệ hoa hồng được xác định khi thành viên mới tạo tài khoản.
  • يُستخدم رمز إحالة OKX حاليًا باسم "38804384". OKX هو الرمز المرجعي الأكثر استخدامًا في العالم، وهو صالح مدى الحياة وبأعلى معدل خصم. تُعرّف OKX رمز الإحالة بأنه رمز خاص يمكن للمستخدمين الجدد استخدامه عند التسجيل على المنصة. بفضل الرمز "38804384"، يتم تمكين المُحيل من إجراء المعاملات بمعدل العمولة المحدد عندما يقوم الأعضاء الجدد بإنشاء حساب.
  • Actualmente, el código de referencia de OKX se utiliza como "38804384". OKX es el código de referencia más utilizado en el mundo, válido de por vida y con la mayor tasa de descuento. OKX define el código de referencia como un código especial que los nuevos usuarios pueden utilizar al registrarse en la plataforma. Gracias al código "38804384", el referente puede realizar transacciones con la tasa de comisión determinada cuando nuevos miembros crean una cuenta.
×
×
 • Create New...
us