Jump to content

Which history/log can I see the margin value


sckot

Recommended Posts

I set this buy order for paypal - size: 30, Price: USD 70. It cost me 420 (AUD 607.56), ie. My Total Available (visible on the top), decreased by that value.

Where can I see these values in History. ie. Transactions, Past Activity, Profit/Loss.

The Past Activity shows me this:

ActivityType MarketName Period Result Channel Currency Size Level Stop StopType Limit ActionStatus Order Stop Level
                         
OTO PayPal Holdings Inc (All Sessions) - Limit order opened: 27CWTDAV; Good till cancelled Web $ 30 70 - - - ACCEPT -

  

Link to comment
On 10/02/2023 at 22:10, sckot said:

I set this buy order for paypal - size: 30, Price: USD 70. It cost me 420 (AUD 607.56), ie. My Total Available (visible on the top), decreased by that value.

Where can I see these values in History. ie. Transactions, Past Activity, Profit/Loss.

The Past Activity shows me this:

ActivityType MarketName Period Result Channel Currency Size Level Stop StopType Limit ActionStatus Order Stop Level
                         
OTO PayPal Holdings Inc (All Sessions) - Limit order opened: 27CWTDAV; Good till cancelled Web $ 30 70 - - - ACCEPT -

  

Hi @sckot

Thank you or reaching out. 

It appears this query is account related. Could you please send an email to helpdesk.au@ig.com or contact us using the chat box for more information. We are unable to attend to your query as this platform is public. All the best, OfentseIG

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • image.png

  • Posts

    • Binance là nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Nếu bạn đăng ký với mã tham chiếu Binance "EWSN8BUS", bạn sẽ được giảm giá hoa hồng 20% cho tất cả các giao dịch bạn thực hiện trên sàn giao dịch. Khi mời người dùng mới vào nền tảng, Binance sẽ cung cấp cho họ mã giới thiệu. Mã này là EWSN8BUS. Người dùng mới sử dụng sàn giao dịch Binance và người mời họ thường nhận được nhiều phần thưởng khác nhau. Mã tham chiếu Binance được ưu tiên là “EWSN8BUS”. Nhập mã “EWSN8BUS” vào trường ID giới thiệu (tùy chọn) trong khi đăng ký và thêm chiết khấu hoa hồng cao nhất 20% và phần thưởng đăng ký $600 vào tài khoản của bạn. Mã giới thiệu Binance là một hệ thống mã đặc biệt được người dùng sử dụng để mời người dùng mới trên nền tảng Binance. Mặc dù mã này mang lại những lợi ích đặc biệt cho người dùng hiện tại nhưng nó cũng cho phép người dùng mới được hưởng lợi từ nhiều chương trình giảm giá khác nhau. Trong sàn giao dịch Binance, mã tham chiếu và ID tham chiếu có cùng ý nghĩa. Khi người dùng đăng ký trên nền tảng Binance, anh ta có cơ hội tạo mã giới thiệu cho tài khoản của chính mình. Mã này có thể được sử dụng khi mời những người dùng tiềm năng khác. Khi mỗi người dùng được mời mới đăng ký, người dùng hiện tại chia sẻ mã tham chiếu của mình sẽ kiếm được thu nhập hoa hồng theo tỷ lệ mã tham chiếu do người dùng được mời xác định trong các giao dịch mua bán của mình.
    • May start from Bitget bro...
×
×
  • Create New...
us