Jump to content
  • 0

Indicator alerts not working


Guest JezPips

Question

Guest JezPips

Indicator alerts are not working on the web platform or mobile (Android and iOS). Any idea when this is going to be attended to?

 

Thanks.

Link to comment

2 answers to this question

Recommended Posts

Guest Lofty1972

I don't know if this is the same thing but I can't get any Push notifications on orders triggering etc. on IOS mobile app. All settings are ticked correctly...just nothing...

Link to comment
Guest JezPips

No , it's not exactly the same as what you are experiencing. I had an issue with iOS as well, but that was resolved in a version update. If you search through previous threads, you will see the solution for this.

 

I am getting no indicator alerts on any device: web, iOS or Android. I get position opneing, editing and closing alerts on all platforms though. I mailed the help desk and received a canned response that they are aware of the issue blah blah. I don't know what has happened but the incidinces of technical issues seems to be on the rise. I have opened demo accounts with other brokers and will be moving away from IG after a number of years with them.

Link to comment

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

  • image.png

  • Posts

    • Что такое реферальный код Gate.io? Gate.io определяет реферальный код как специальный код, который новые пользователи могут использовать при регистрации на платформе. Благодаря коду «gate-SEBAMEYA» новые участники могут совершать транзакции со ставкой комиссии, определенной при создании учетной записи. Справочный код Gate.io: Gate-SEBAMEYA В настоящее время реферальный код Gate.io используется как «gate-SEBAMEYA». Это наиболее часто используемый ссылочный код Gate.io в мире, действительный пожизненно, с самой высокой ставкой скидки 70%.
    • Mã mời giới thiệu Mexc là gì? Mexc định nghĩa mã mời là một mã đặc biệt mà người dùng mới có thể sử dụng khi đăng ký trên nền tảng. Nhờ mã "mexc-1925", các thành viên mới được phép giao dịch với tỷ lệ hoa hồng được chỉ định khi tạo tài khoản. Mã giới thiệu Mexc: mexc-1925 Hiện tại, Mã giới thiệu Mexc được sử dụng là “mexc-1925”. Đây là mã giới thiệu Mexc được sử dụng nhiều nhất trên thế giới, có giá trị trọn đời, với tỷ lệ chiết khấu cao nhất là 70%. Khi người dùng đăng ký bằng mã giới thiệu Mexc, các mã này sẽ cung cấp một khoản chiết khấu hoa hồng nhất định, giúp thực hiện các giao dịch tiết kiệm hơn trên nền tảng Mexc. Ngoài ra, tiền thưởng kiếm được thông qua hệ thống giới thiệu có thể được sử dụng trong các dịch vụ khác nhau do Mexc cung cấp, do đó tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn hơn cho người dùng. Khi tạo tài khoản Mexc, hãy nhập mã mexc-1925 trong đó có nội dung “mã mời” (tùy chọn). Mức chiết khấu hoa hồng bạn sẽ nhận được là 70%. Bạn cũng có thể nhận được phần thưởng đăng ký 600 USDT bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ trong trung tâm phần thưởng.
    • 什么是Mexc推荐邀请码? Mexc将邀请码定义为新用户在平台上注册时可以使用的特殊代码。借助“mexc-1925”代码,新会员可以在创建账户时以指定的佣金率进行交易。 Mexc推荐码:mexc-1925 目前,Mexc推荐码使用“mexc-1925”。它是世界上使用最多的Mexc推荐码,终身有效,最高折扣率为70%。 当用户使用Mexc推荐码注册时,这些代码提供一定数额的佣金折扣,从而可以在Mexc平台上进行更经济的交易。此外,通过推荐系统获得的奖金可用于Mexc提供的各种服务,从而为用户创造更具吸引力的投资环境。 创建Mexc账户时,在“邀请码”处输入代码mexc-1925(可选)。您将获得的佣金折扣为70%。您还可以通过完成奖励中心的任务获得600 USDT的注册奖金。
×
×
  • Create New...
us