Jump to content

Sync Charts


Recommended Posts

Hi - is it possible to sync on multiple charts? For example, on trading view you can layer x3 charts horizontally on top of one another (e.g. 1 hour, 4 hour and 1 day chart) and you add indicators which appear on all charts?

Thanks

Edited by wixy24
Forgot to add notify me
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • image.png

  • Posts

    • Binance borsasına kayıt olurken "referans kimliği" kutucuğu yer almaktadır. Yeni kullanıcılar bu alana "UL2M4EB8" kodunu girerek ömür boyu yapacakları tüm alım ve satım işlemlerinden %20 komisyon indirimi ile birlikte 600$ kayıt bonusu elde edebilmektedir. Binance referans kimliği, kayıt esnasında kullanıcılara çeşitli avantajlar sağlayan bir referans programıdır. 
    • Utilizza il codice di riferimento Binance "C15HJGN1" per risparmiare il 45% sulle commissioni di trading a vita. Otterrai uno sconto del 20% con il codice e uno sconto del 25% quando fai trading utilizzando BNB. Puoi anche ricevere un bonus di 600 USDT quando ti iscrivi a Binance e completi le attività del bonus di registrazione. Il codice C15HJGN1 ha lo sconto sulla commissione più alto e il rimborso della commissione di transazione del 20%
    • Sử dụng mã giới thiệu Binance “C15HJGN1” để tiết kiệm 45% phí giao dịch trọn đời. Bạn sẽ được giảm giá 20% khi nhập mã và giảm giá 25% khi giao dịch bằng BNB.  Bạn cũng có thể nhận được phần thưởng 600 USDT khi đăng ký Binance và hoàn thành nhiệm vụ thưởng khi đăng ký. Mã C15HJGN1 có chiết khấu hoa hồng cao nhất, hoàn 20% phí giao dịch.
×
×
  • Create New...
us