Jump to content

Newbie Member


Recommended Posts

Good Morning All

Just a hello from UK 

I've recently signed up to IG - and started to learn about Trading - one month in. 

Currently reading about the below topics:

Macro/Micro Econnomics / Day / Trading vs Investing / Charting / Training on the basics as I go along

Quite overwhelming with all the jargon - but my  long term goal to become a confident trader/investor.

I have a paper IG account and placed a few trades to see how it all plays out. 

I also want to invest for long term in ETF's, so will be looking into this

So, just a hello to the community.

Dee

 

  • Great! 1
Link to comment
3 hours ago, deedaz said:

Good Morning All

Just a hello from UK 

I've recently signed up to IG - and started to learn about Trading - one month in. 

Currently reading about the below topics:

Macro/Micro Econnomics / Day / Trading vs Investing / Charting / Training on the basics as I go along

Quite overwhelming with all the jargon - but my  long term goal to become a confident trader/investor.

I have a paper IG account and placed a few trades to see how it all plays out. 

I also want to invest for long term in ETF's, so will be looking into this

So, just a hello to the community.

Dee

 

Hi @deedaz

Welcome to the community!

All the best with the current topics you are reading. Do share with the community anything interesting or ask the community for help for a better understanding.

Cheers - MongiIG

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • image.png

  • Posts

    • Что такое реферальный код Gate.io? Gate.io определяет реферальный код как специальный код, который новые пользователи могут использовать при регистрации на платформе. Благодаря коду «gate-SEBAMEYA» новые участники могут совершать транзакции со ставкой комиссии, определенной при создании учетной записи. Справочный код Gate.io: Gate-SEBAMEYA В настоящее время реферальный код Gate.io используется как «gate-SEBAMEYA». Это наиболее часто используемый ссылочный код Gate.io в мире, действительный пожизненно, с самой высокой ставкой скидки 70%.
    • Mã mời giới thiệu Mexc là gì? Mexc định nghĩa mã mời là một mã đặc biệt mà người dùng mới có thể sử dụng khi đăng ký trên nền tảng. Nhờ mã "mexc-1925", các thành viên mới được phép giao dịch với tỷ lệ hoa hồng được chỉ định khi tạo tài khoản. Mã giới thiệu Mexc: mexc-1925 Hiện tại, Mã giới thiệu Mexc được sử dụng là “mexc-1925”. Đây là mã giới thiệu Mexc được sử dụng nhiều nhất trên thế giới, có giá trị trọn đời, với tỷ lệ chiết khấu cao nhất là 70%. Khi người dùng đăng ký bằng mã giới thiệu Mexc, các mã này sẽ cung cấp một khoản chiết khấu hoa hồng nhất định, giúp thực hiện các giao dịch tiết kiệm hơn trên nền tảng Mexc. Ngoài ra, tiền thưởng kiếm được thông qua hệ thống giới thiệu có thể được sử dụng trong các dịch vụ khác nhau do Mexc cung cấp, do đó tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn hơn cho người dùng. Khi tạo tài khoản Mexc, hãy nhập mã mexc-1925 trong đó có nội dung “mã mời” (tùy chọn). Mức chiết khấu hoa hồng bạn sẽ nhận được là 70%. Bạn cũng có thể nhận được phần thưởng đăng ký 600 USDT bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ trong trung tâm phần thưởng.
    • 什么是Mexc推荐邀请码? Mexc将邀请码定义为新用户在平台上注册时可以使用的特殊代码。借助“mexc-1925”代码,新会员可以在创建账户时以指定的佣金率进行交易。 Mexc推荐码:mexc-1925 目前,Mexc推荐码使用“mexc-1925”。它是世界上使用最多的Mexc推荐码,终身有效,最高折扣率为70%。 当用户使用Mexc推荐码注册时,这些代码提供一定数额的佣金折扣,从而可以在Mexc平台上进行更经济的交易。此外,通过推荐系统获得的奖金可用于Mexc提供的各种服务,从而为用户创造更具吸引力的投资环境。 创建Mexc账户时,在“邀请码”处输入代码mexc-1925(可选)。您将获得的佣金折扣为70%。您还可以通过完成奖励中心的任务获得600 USDT的注册奖金。
×
×
  • Create New...
us