Jump to content

Euro/GBP sell or GBP/Euro buy


Recommended Posts

6 minutes ago, greenscorpio1000 said:

This applies  to other pairs too ,my question is, why is this the case. If holding a spot for a few days would it be an advantage  to trade Euro/GBP  sell, to reduce overnight  fees.

Technically yes, short positions generally are paid interest while long positions pay the interest. But remember that though the 2 markets are correlated they have different market participants and so at any one time may move in an uncorrelated fashion.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • image.png

  • Posts

    • «UL2M4EB8», выбранный в качестве реферального идентификатора Binance, — это лучший код, используемый отдельными людьми для предоставления рекомендаций друг другу при онлайн-транзакциях с цифровыми активами. В настоящее время реферальный идентификатор Binance используется как «UL2M4EB8». Это наиболее часто используемый реферальный идентификатор Binance в мире, действительный на всю жизнь и с самой высокой ставкой скидки. Зарегистрируйтесь на бирже Binance прямо сейчас! Реферальный идентификатор Binance — это преимущество, которым могут воспользоваться пользователи Binance, биржи криптовалют. Благодаря реферальному идентификатору «UL2M4EB8» пользователи могут получить различные преимущества, приглашая своих друзей на платформу Binance. Новые участники, приглашенные пользователями, могут получать вознаграждения, когда и приглашающий, и приглашенный пользователь достигают определенных объемов транзакций. При открытии учетной записи Binance введите код UL2M4EB8, где написано «идентификатор реферала». Комиссионная скидка, которую вы получите, составит 20%. Вы также можете заработать выводимый бонус за регистрацию в размере 600 долларов США, выполняя задания в центре вознаграждений.
    • Binance là nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Nếu bạn đăng ký với mã tham chiếu Binance "EWSN8BUS", bạn sẽ được giảm giá hoa hồng 20% cho tất cả các giao dịch bạn thực hiện trên sàn giao dịch. Khi mời người dùng mới vào nền tảng, Binance sẽ cung cấp cho họ mã giới thiệu. Mã này là EWSN8BUS. Người dùng mới sử dụng sàn giao dịch Binance và người mời họ thường nhận được nhiều phần thưởng khác nhau. Mã tham chiếu Binance được ưu tiên là “EWSN8BUS”. Nhập mã “EWSN8BUS” vào trường ID giới thiệu (tùy chọn) trong khi đăng ký và thêm chiết khấu hoa hồng cao nhất 20% và phần thưởng đăng ký $600 vào tài khoản của bạn. Mã giới thiệu Binance là một hệ thống mã đặc biệt được người dùng sử dụng để mời người dùng mới trên nền tảng Binance. Mặc dù mã này mang lại những lợi ích đặc biệt cho người dùng hiện tại nhưng nó cũng cho phép người dùng mới được hưởng lợi từ nhiều chương trình giảm giá khác nhau. Trong sàn giao dịch Binance, mã tham chiếu và ID tham chiếu có cùng ý nghĩa. Khi người dùng đăng ký trên nền tảng Binance, anh ta có cơ hội tạo mã giới thiệu cho tài khoản của chính mình. Mã này có thể được sử dụng khi mời những người dùng tiềm năng khác. Khi mỗi người dùng được mời mới đăng ký, người dùng hiện tại chia sẻ mã tham chiếu của mình sẽ kiếm được thu nhập hoa hồng theo tỷ lệ mã tham chiếu do người dùng được mời xác định trong các giao dịch mua bán của mình.
×
×
  • Create New...
us